ภาพบรรยากาศงานอบรม Digital DNA รอบที่ 2 (วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564)