ภาพบรรยากาศงานอบรม Digital DNA รอบที่ 1 (วันที่ 23-25 เมษายน 2564)