ภาพบรรยากาศ งานอบรมผู้ผ่านการคัดเลือก 80 กิจการ (วันที่ 10-12 ธันวาคม 2564)