ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี

คุณวรรณรบ เรือนคำ

ได้รับ iPad จากทางโครงการ Digital DNA

โปรดรอการติดต่อกลับจากทางโครงการเท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นที่ตามที่โครงการฯกำหนดและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด