แผนที่ / การเดินทาง

1. สนามบินดอนเมือง - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีรถที่สามารถเดินทางได้ 1 ช่องทางประกอบด้วย

การเดินทางโดย จุดขึ้นรถ – จุดลงรถ
1.Taxi หรือ Grab Taxi จุดขึ้นรถ บริเวณ หน้าสนามบินดอนเมือง
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีรถที่สามารถเดินทางได้ 3 ช่องทางประกอบด้วย

การเดินทางโดย จุดขึ้นรถ – จุดลงรถ
1.รถเมล์สาย 24 (สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ประชานิเวศน์ 3) จุดขึ้นรถ บริเวณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
(เกาะดินแดน)
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2.รถตู้ (สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) จุดขึ้นรถ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ  ขึ้นทางด่วน
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3.Taxi หรือ Grab Taxi จุดขึ้นรถ บริเวณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดยรถเมล์สายที่ 24 จะผ่านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3. รถไฟฟ้า MRT (สถานีบางซื่อ) - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีรถที่สามารถเดินทางได้ 2 ช่องทางประกอบด้วย

การเดินทางโดย   จุดขึ้นรถ – จุดลงรถ
1.รถเมล์สาย 70 (สายสนามหลวง – ประชานิเวศน์ 3) จุดขึ้นรถ บริเวณ MRT บางซื่อ ฝั่งทางขึ้นประตู 2
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2.Taxi หรือ Grab Taxi จุดขึ้นรถ บริเวณ MRT บางซื่อฝั่งทางขึ้นประตู 2
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 โดยรถเมล์สายที่ 70 จะผ่านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีรถที่สามารถเดินทางได้ 2 ช่องทางประกอบด้วย

การเดินทางโดย จุดขึ้นรถ – จุดลงรถ
1.รถเมล์สาย 66 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) จุดขึ้นรถ บริเวณ หน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2.Taxi หรือ Grab Taxi จุดขึ้นรถ บริเวณ หน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดยรถเมล์สายที่ 66 จะผ่านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5. รถไฟฟ้า BTS (สถานี เกษตรศาสตร์) -  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

     หมายเหตุ หากขึ้นรถเมล์ ให้ลงจุดสถานีรถไฟฟ้า BTS (สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  บรรไดทางออกที่ 1 ทางฝั่งด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเดินเท้าต่อไปยัง แยกเกษตร ข้ามสระพานลอยไปฝั่ง ตลาดอมรพันธ์ (ซอยอมรพันธ์) งามวงศ์วาน เพื่อรอรถเมล์สาย 24 ที่หน้าป้าย
มีรถที่สามารถเดินทางได้ 2 ช่องทางประกอบด้วย

การเดินทางโดย จุดขึ้นรถ – จุดลงรถ
1.รถเมล์สาย 24 (สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ประชานิเวศน์ 3) จุดขึ้นรถ บริเวณ ตลาดอมรพันธ์ (ซอยอมรพันธ์)
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2.Taxi หรือ Grab Taxi จุดขึ้นรถ บริเวณ BTS เกษตรศาสตร์
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดยรถเมล์สายที่ 24 จะผ่านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6. เดอะมอลล์งามวงศ์วาน - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

     หมายเหตุ กรณีหากอยู่ฝั่งเดะมอลล์งามวงศ์วาน ให้ใช้สระพานลอยเพื่อข้ามมาอีกฝั่งตรงข้าม เพื่อต่อรถเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้
มีรถที่สามารถเดินทางได้ 5 ช่องทางประกอบด้วย 

การเดินทางโดย จุดขึ้นรถ – จุดลงรถ
1.รถสองแถวสีครีม จุดขึ้นรถ บริเวณ หน้าฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2.รถสองแถวสีน้ำเงิน จุดขึ้นรถ บริเวณ หน้าฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3.รถตุ๊กตุ๊ก จุดขึ้นรถ บริเวณ หน้าฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4.วินมอเตอร์ไซต์ จุดขึ้นรถ บริเวณ หน้าฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5.Taxi หรือ Grab Taxi จุดขึ้นรถ หน้าฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
จุดลงรถ บริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

7. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

     หมายเหตุ สามารถขึ้นรถจากสถานีต้นทางขนส่งหมอชิตมาลงยัง เดอะมอลล์งามวงศ์วานได้
โดยมีรถสายหลักที่สามารถเดินทางมาที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานได้ 4 ช่องทางประกอบด้วย

การเดินทางโดย จุดขึ้นรถ – จุดลงรถ
1.รถเมล์สาย 103 (ปากเกร็ด-หมอชิต 2) จุดขึ้นรถ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
จุดลงรถ บริเวณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
2.รถเมล์สาย 104 (ปากเกร็ด-หมอชิต 2) จุดขึ้นรถ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
จุดลงรถ บริเวณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
3.รถเมล์สาย 134 (เคหะบัวทอง-หมอชิต 2) จุดขึ้นรถ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
จุดลงรถ บริเวณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
4.Taxi หรือ Grab Taxi จุดขึ้นรถ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
จุดลงรถ บริเวณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

โดยสายที่ 103,104,134 จะผ่านหน้าเดอะมอลล์งามวงศ์วานให้ลงป้ายสถานีนี้แล้วข้ามสระพานลอยฝั่งตรงข้ามเพื่อต่อรถ (รถสองแถวสีครีม,รถสองแถวสีน้ำเงิน,รถตุ๊กตุ๊ก และ Taxi หรือ Grab Taxi) ไปยังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โรงแรมที่ใกล้สถานที่จัดงาน Digital DNA

The Journey Hotel Laksi
(ห่างจากมหาวิทยาลัย 0.9 กม.)

เบอร์โทรติดต่อโรงแรม 02-9549226

345/65 ซอย งามวงศ์วาน 47, แยก 44, แขวงหลักสี่, เขตหลักสี่, 10210 กรุงเทพมหานคร, ไทย 

Room at Prachachuen
(ห่างจากมหาวิทยาลัย 0.5 กม.)

เบอร์โทรติดต่อโรงแรม 086-3441162

70/919, ถนนประชาชื่น 8/1, ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี, 11000 นนทบุรี, ไทย

The Riche Boutique Hotel
(ห่างจากมหาวิทยาลัย 0.8 กม.)

เบอร์โทรติดต่อโรงแรม 02-9549900

111 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42, ทุ่งสองห้อง, หลักสี่, หลักสี่, 10210 กรุงเทพมหานคร, ไทย

ทีเค พาเลซ
(ห่างจากมหาวิทยาลัย 2.6 กม.)

เบอร์โทรติดต่อโรงแรม 02-5741588

 54/7 ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 15, หลักสี่, หลักสี่, 10210 กรุงเทพมหานคร, ไทย

โรงแรม ไมด้า โฮเทล งามวงวาน
(ห่างจากมหาวิทยาลัย 3.3 กม.)

เบอร์โทรติดต่อโรงแรม 02-5917227

29/67 หมู่ 9 บางกระสอ อ.เมือง, 11000 นนทบุรี, ไทย

สถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

โดยสามารถจอดได้ตามสถานที่ดังนี้
1. อาคารจอดรถ ตึก 10 เป็นอาคารอเนกประสงค์และจอดรถสูง 10 ชั้น
2. ลานจอดรถหน้าตึก 8 ตึก 9 บริเวณหน้าอาคารคณะวิศวะกรรมศาสตร์ และ คณะนิเทศศาสตร์
3. ลานจอดรถข้างตึก 12 บริเวณด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
4. ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัย บริเวณวิทยาลัย CADT (เครื่องบิน)

หมายเหตุ
ลานจอดรถหัวข้อที่ 2 และ 3 ลานจอดรถจะอยู่ทางด้านหลังมหาวิทยาลัย ให้เข้าผ่านทางแยกทางเข้า เออร์เบิน สแควร์ (Urban Square)